Tanıtım

Bitki Koruma Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, lisans düzeyinde eğitim-öğretime 1987-88,  yüksek lisans  düzeyinde eğitim-öğretime 1988-89 ve doktora düzeyinde eğitim-öğretime ise 1993-94 yıllarında başlamıştır

Çalışma Konuları

Bitki Koruma Bölümünda, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki ayrı anabilim dalı bulunmaktadır. Entomolojide; böcekler, akarlar ve nematodlar, Fitopatolojide ise; funguslar, bakteriler, virüsler ve yabancı otlar üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bitki Koruma Bölümünde, tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlı etmenlerinin neden olduğu verim kaybını önleyici mücadele metotları yanında fauna ve flora  çalışmaları da yapılmaktadır.

Lisans eğitiminde temel ziraat bilgileri yanında ülke ve bölge için ekonomik öneme sahip, bitkisel üretimde sorun olan zararlı ve hastalık etmenlerinin tanıları ve bunlarla mücadelede entegre mücadele ilkeleri çerçevesinde mücadele metotları öğretilmektedir

Bina ve Tesisler

Bölümün kullanımında bulunan değişik büyüklüklerde derslikler ve 1 adet mikroskop laboratuarı lisans örgencilerinin eğitiminde kullanılmaktadır. Ayrıca araştırma amaçlı 2 adet Entomoloji ve 2 adet Fitopatoloji laboratuarı  her türlü teknolojik cihazlara sahiptir. Bunların  yanında, 10 adet ışıklandırılabilen ve iklimlendirilebilen her biri yaklaşık 8 metrekare büyüklüğünde olan geliştirme odaları bulunmaktadır. Araştırmalar için ayrıca, fakültemizin araştırma-uygulama çiftliğindeki arazi ve seralarından da faydalanılabilmektedir.

Çalışma Konuları

1. Hastalık ve zararlı etmenleri  ile moleküler genetik çalışmalar,

2. Konukçu-patojen ve konukçu zararlı ilişkileri üzerine moleküler çalışmalar

3. Hastalık ve zararlı etmenleri ile geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmalar,

4. Dayanıklılık ıslahına yönelik çalışmalar

5. İnsektisit direncine yönelik çalışmalar

6. Biyolojik mücadeleye yönelik çalışmalar

7. Biyopestisitlere yönelik çalışmalar

8. Entegre mücadeleye yönelik diğer çalışmalar

Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları

  • Tarım Bakanlığı,
  • Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri,  
  • Zirai ilaç firmaları,  
  • Tohum üretim şirketleri, 
  • Biyolojik ajan üretim şirketleri (Biyolojik mücadele amaçlı),
  • Çevre sağlığı ilaçlaması.
  • Tarımsal danışmanlık şirketleri,
  • Özel tarımsal üretim firmaları,
  • İlaç bayilikleri 
 
Eklenme tarihi :1.03.2023 20:01:58
Son güncelleme : 1.03.2023 20:07:28